Ad #840
Publish on 12-12-2019
See all ads from haklas

Contact

Username: Haklas
Country: The Netherlands
Warmond
15.00 €

Description

S. VESTDIJK - Het vijfde zegel. 429 pagina's
Eerste druk: Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam (Nederland)

Een roman die zich afspeelt in de tweede helft van de zestiende eeuw. Plaatsen van handeling zijn het Spaanse hof in Madrid en Toledo. Hoofdfiguur is de schilder El Greco, de Griek van Toledo. Het boek begint er mee dat koning Philips II zijn schilderij van de Heilige Mauritius afwijst. Grote vertwijfeling bij El Greco is daarvan het gevolg. Daarbij komt dat men er in hofkringen er op uit is hem nog dieper te doen vallen. De mysticus El Greco moet op zijn tellen passen vooral als de inquisitie wordt ingeschakeld en hij voor een tribunaal moet verschijnen. Intussen wordt er op de achtergrond een aanslag op de koning voorbereid…

Transport & Condition

We Ship Only to Europe
Good